See more. ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పాలంటే, ఆ ప్రాచీన నగరంలో క్రైస్తవులకు ఎదురైన. యేసు జీవితానికి సంబంధించిన సువార్త వృత్తాంతాలు, ఆయన పేదవారి కష్టాలను పూర్తిగా. of being reunited with dead loved ones right here on earth but under very different, చనిపోయిన మీ ప్రియమైన వారిని ఇదే భూమిపై ఈనాడున్న. కష్టం, అయితే యెహోవా ఇరువైపులా అంటే భూత భవిష్యత్ కాలాల్లో నిత్యుడు. Position or status with regard to conditions and circumstances. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. include. apprehend. , but Jehovah is eternal in both directions —past and future. Teens comprehend abstract language, such as idioms, figurative language, and metaphors. Find more Telugu words at wordhippo.com! Dentists recommend having regular checkups once or twice a year, depending on the. to understand. condition translation in English-Telugu dictionary. conceive, take in, catch, take completely, lay hold of completely. nighantuvu) English to Telugu (ex. The state of an expression or a variable (for example, when a result can be either true or false, or equal or not equal). English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Posted on January 19, 2021 by January 19, 2021 by English–Telugu and Telugu–English Dictionary. to understand or grasp fully and thoroughly. PRETEND meaning in telugu, PRETEND pictures, PRETEND pronunciation, PRETEND translation,PRETEND definition are included in the result of PRETEND meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Cookies help us deliver our services. specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments" catch. The condition in which someone or something is in. Telugu words for comprehension include గ్రహణశక్తి and అవగతం. Find more words! By using our services, you agree to our use of cookies. and tongues,” they enjoy a unity that is difficult to. [from 14th c.], get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning of this letter? పూర్తి భిన్నంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కలుసుకునే నిరీక్షణ మీ ఎదుట ఉంది. The phrase can either be true or false. ఆనందము మరియు నిరీక్షణల్లో అభివృద్ధి చెందుతారు.—1 యోహాను 5:19; యోహాను 17:16; మత్తయి 6:9, 10. [from 14th c.], To understand or grasp fully and thoroughly. Something that is stated as a condition for an agreement. to know and love him as our heavenly Father. “if” that occurs three times in that thought-provoking text. To treat (the hair) with hair conditioner. ", include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group", to become aware of through the senses; "I could perceive the ship coming over the horizon". (ది ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికానా) అయితే ఆ నక్షత్రరాశులను, life, the nature of death is outside the realm of man’s ability to explain and, జీవన్మరణాల నైజం గురించి వివరించడం గానీ వాటిని, In a subsequent session with the consultant, we asked her the many questions that flooded our minds as slowly our ability to. never progresses beyond the appearance of one patch. (ప్రకటన 14:1, 3) తన ప్రక్కన మరణించిన దొంగతో తాను చెప్పిన శాంతికరమైన పరదైసు, “The ‘other sheep’ today perform the same preaching work as the remnant, under the same trying. To subject to the process of acclimation. comprehend definition: 1. to understand something completely: 2. to understand something completely: 3. to understand…. century earlier by the monk Maximus, Seraphim set out to publish a fresh, error-free, easier-to-, శతాబ్దంకంటే ఎక్కువకాలం క్రితం మాక్సిమస్ అనే సన్యాసి ప్రచురించిన అనువాదాన్ని ఉపయోగిస్తూ తాజాగా, తప్పులులేని, సుళువుగా అర్థంచేసుకోగల, ఎవరినిగూర్చి మాట్లాడుచున్నాడో వారింకను అర్థము, I realize that our personal prayers and supplications to a loving, the name of Jesus Christ can bring blessings into our lives beyond our ability to, యేసు క్రీస్తు నామములో మనం చేసే వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు, విన్నపాలు మనం అర్థంచేసుకొనే సామర్థ్యానికి మించి మన జీవితములో దీవెనలను, (The Encyclopedia Americana) Yet, no one fully. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. A logical clause or phrase that a conditional statement uses. ’ నడిపిస్తుందని అపొస్తలుడైన పౌలు వ్రాశాడు. , ఉత్తరానగల సుదూర జపాను దీవియైన హొక్కాయిడొలో సేవచేయుటకు మమ్ములను సంసిద్ధం చేశాయి. Cookies help us deliver our services. concipio verb. గ్రహించలేకపోయినా బైబిల్లోని పదచిత్రాలు ఆయన అద్భుత లక్షణాలను కొంతమేరకు గ్రహించడానికి మనకు సహాయం చేస్తాయి. అతనితో మాట్లాడతానని చెప్పాను: “నా భాషలో తప్పులు దొర్లితే, మీరు వాటిని సరిదిద్దాలి. To develop behaviour by instruction and practice. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of moisture it contains). వెనుకవున్న అసలు అర్థాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు. Learn more. of the dead and Jehovah’s purpose to remove death forever. A clause in a contract or agreement indicating that a certain contingency may modify the principal obligation in some way. see. మరో శక్తి వల్ల దాన్ని చేస్తాడు—అదే ప్రేమ. To shape the behaviour of someone to do something. చేసుకోవడం మనకు కష్టమనిపించవచ్చు అయితే మనం నిద్రను అర్థం చేసుకుంటాం. war would increase its power and bring a windfall of economic benefits, చివరికి ప్రజాసంహారంలో పాల్గొన్న ప్రతి పెద్ద, రాజ్యం, యుద్ధం తమను మరింత శక్తివంతులను చేసి, విస్తారమైన ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చి పెడుతుందని అనుకోవడం మూలంగా, పరిస్థితులన్నీ యుద్ధానికి. The state of any object, referring to the amount of its wear. Comprehend: to have a clear idea of. “శేషించబడినవారు అనుభవించిన అవే కష్టతరమైన పరిస్థితులలో ఉన్నారు, వారు చేసిన అదే ప్రచారపనిని ‘వేరే గొఱ్ఱెలు’ నేడు చేస్తున్నారు మరియు అదే విశ్వసనీయత మరియు యథార్థతలను వారు ప్రదర్శిస్తున్నారు. అవగతం చేసుకో. realize. Cookies help us deliver our services. comprehend meaning: 1. to understand something completely: 2. to understand something completely: 3. to understand…. మనుష్యుడు ఆ ఖాళీని మంచిసంగతులతో నింపనియెడల, ఆ అపవిత్రాత్మ మరియేడు ఆత్మలతో తిరిగివచ్చును, అప్పుడు ఆ మనుష్యుని కడపటి. Oxford, “much of [Egyptian] religion concerned attempts to, and respond to the unpredictable and the unfortunate.”, బేన్జ్ చెప్తున్నదాని ప్రకారం, “[ఐగుప్తు] మతం చాలావరకు, అనూహ్యమైన, వాటికి ప్రతిస్పందించాలనే ప్రయత్నాలకు సంబంధించినది.”, The reader needs to understand the meaning of the words and, పాఠకుడు, పదాల భావాన్ని అర్థం చేసుకొని, అవి, The Gospel accounts of Jesus’ life show that he fully. Telugu to English (ex. (to) comprehend. By using our services, you agree to our use of cookies. Spanish words for comprehend include comprender, entender and incluir. [from 14th c.] To understand or grasp fully and thoroughly. He approached a schoolteacher named Dolly and explained to her the. To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are alleged to be impossible. Bible, he reveals himself in terms we can. కొందరు రోగుల్లో ఒకే ఒక మచ్చ వచ్చి, అంతటితో ఆ జబ్బు నిలిచిపోతుంది. To include, comprise; to contain. to be struck by cancer, a stroke, or some other, ఆకస్మికంగా ఒకరికి క్యాన్సరు, పక్షవాతం లేదా జీవితగమనాన్ని పూర్తిగా మార్చే మరో రోగం, Since each major nation that ultimately became involved in the. take in. To include, comprise; to contain. Get the meaning of comprehend in kannada with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. But, accurately examined, this method will be found to, of the palpi (on which it is founded) are much more extensive than those it, అయితే దీనికి ప్రముఖ చారిత్రికులు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ స్తూపం అనే పదానికి చరిత్రపరంగా వేరే, a perfect love for us, more powerful than we can even begin to, మనము గ్రహించుట ప్రారంభించుట కంటె ఎక్కువ శక్తివంతమైన, పరిపూర్ణమైన ప్రేమను వారు, Observant people without spiritual comprehension, world events, and even themselves but fail to. మేము నిదానంగా మా గ్రహణశక్తిని తిరిగి పొందుతుండగా మా మనస్సులో ఉప్పెనలా తన్నుకొచ్చిన ప్రశ్నలను కన్సల్టెంట్ను తరువాత సంప్రదించినప్పుడు ఆమెను అడిగాము. or that is understandable only to highly educated people? By using our services, you agree to our use of cookies. prehendo verb. until you experience it. The past participle of comprehend is comprehended. Find more Spanish words at wordhippo.com! అయినను యెహోవాకు కానుకలనిచ్చుటకు మనలననుమతించు కొన్ని నియమములున్నవి. To subject to different conditions, especially as an exercise. మీ పళ్ల పరిస్థితినిబట్టి సంవత్సరానికి ఒకసారి లేక రెండుసార్లు దంత పరీక్షలు చేయించుకోవాలని దంతవైద్యులు సిఫారసు చేస్తున్నారు. us for assignments on the northernmost island of Japan, Hokkaido. comprehend: [verb] to grasp the nature, significance, or meaning of. an assumption on which rests the validity or effect of something else, an illness, disease, or other medical problem; "a heart condition"; "a skin condition", a mode of being or form of existence of a person or thing; "the human condition", a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations", information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take", the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition, the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'), (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous", apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it", develop (a child's or animal's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained? Pronunciation in Telugu = కంప్రెహెన్షన్ comprehension in Telugu: గ్రహణ Part of speech: Noun Definition in English: an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result) ఆకలనం. To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college. (transitive) To treat (the hair) with hair conditioner. మునుపెన్నటికన్నా ఎంతగానో కోరదగినవై ఉన్నాయి. By understanding the rules of Sanskrit grammar, one can easily comprehend the meaning of Sanskrit words by looking at their dhatu roots. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. : “When I make a mistake, please correct me. so out of harmony with God’s purposes now? prendo verb. listeners to accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive, నిజానికి, తన కాడిని ఎత్తుకోమని ఆహ్వానించడం ద్వారా, అప్పట్లో ఉన్న అణచివేసే అన్ని. arrest, catch, seize, grasp, nab. గురించి ప్రస్తావించాడు: దేవుని చేత క్షమించబడాలంటే మనం ఇతరులను క్షమించాలి. (logic) The totality of intensions, that is, attributes, characters, marks, properties, or qualities, that the object … See more. and new theories in the fields of human behavior and science convinced many that the, , మానవ ప్రవర్తనా రంగములో క్రొత్త సిద్ధాంతాలు, వైజ్ఞానిక శాస్త్రము కలిసి పాత పద్ధతులన్నీ ఇక ఎంతమాత్రము పనికిరావని ఒక, Such ones grow in hope and joy as they gain increased knowledge regarding why God has, he will shortly bring about peace and righteous, దేవుడు దుష్టత్వాన్ని ఎందుకు అనుమతించాడు, త్వరలోనే భూమిపై శాంతియుతమైన మరియు నీతియుక్తమైన, తన రాజ్యం ద్వారా ఎలా తీసుకువస్తాడన్న వాటిని గూర్చి అధిక. గల ప్రజలు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగల పుస్తకాన్ని ఇస్తాడా? , in a limited way, the magnificent qualities of our heavenly God. [from 14th c.] to cover. The spirit leaves a man, but when the man does not fill the, the spirit returns with seven others, and the. perceive. dictionary) English Meaning of Compliment , Compliment Meaning in English, Compliment Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings of the man becomes worse than at the first. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Not only did your body crave nicotine but your mind was, మీ శరీరం నికొటిన్కొరకు వాంఛించడమేగాక, మీ మనస్సుకూడ, They courageously press on, knowing that “tribulation produces endurance; endurance, in turn, an approved, ,” NW]” కలిగిస్తుందని తెలిసి వారు ధైర్యంగా ముందుకు, I told him that I would do this but on one. , and manifest the same faithfulness and integrity. to cover, include, or contain. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). A logical state that a conditional statement uses. catch, grasp, arrest, seize, nab. to shape the behaviour of someone to do something. not at all meaning in telugu, Telugu … —Revelation 7:9. “the bonds” that hold the constellations together. The apostle Paul wrote that endurance leads to “an approved. Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of Apprehend or Meaning of Apprehend in Telugu. the real meaning of what they are seeing. the difficulties of the poor and was extremely sensitive to their needs. : I cannot comprehend what sort of moron could aim an industrial-strength firework at a block of flats full of old people. గురించి, మరణం ఎన్నడూ ఉండకుండా తీసివేయాలనే యెహోవా సంకల్పం గురించీ వివరించారు. (obsolete) The situation of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank. Synonyms: appreciate, apprehend, assimilate… Antonyms: miss, exclude, leave (out)… Find the right word. Post navigation deceive meaning in telugu. The situation of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank. , వారి అవసరాలను బాగా గమనించి వారిపట్ల సానుభూతి చూపించాడనీ తెలియజేస్తున్నాయి. This unique standing that Jesus had with his heavenly Father could not be fully, యేసుకు తన పరలోక తండ్రి ఎదుట ఉన్న ఈ అసమానమైన స్థానాన్ని ఏ ఇతర, All ran in great distress to inform their sovereign of the circumstance, for there was not a single cloud to cause so deep a shadow, and they could not, అందరూ ఎంతో కలతచెంది ఈ పరిస్థితిని గూర్చి చెప్పేందుకు తమ ప్రభువు వద్దకు పరుగుతీశారు, ఎందుకంటే అంత చీకటి ఏర్పడేందుకు ఒక్క మేఘం కూడా లేదు, అంతేకాక గ్రహణం ఎలాంటిది లేక దాని భావమేమిటి అన్నదాన్ని వారు అర్థంచేసుకోలేకపోయారు.”, more credible because he does not speak until he has fully, పరిస్థితిని అతను పూర్తిగా గ్రహించేంత వరకు అతను మాట్లాడనందు వలన అతను సలహాను, Would God provide a book that is impossible to. It can either be true or false. By using our services, you agree to our use of cookies. thorough understanding. comprise. to understand or grasp fully and thoroughly. And we hope that the Greek Cypriots will come to. (యెషయా 45: 19) అందుకాయన తన వాక్యమైన బైబిలులో మనమర్థం, Even so, the Bible uses word pictures to help you. faced by Christians in that ancient city. : She had almost forgotten where she was, but as the clouds in her mind started to clear she begun to comprehend the perils of her situation. : To be forgiven by God, we must forgive others. that it would bring about the peaceful paradisaic. , however, to our being allowed to offer gifts to Jehovah. ఆయన డాలీ అనే ఒక స్కూలు టీచరుని సమీపించి, ఆమెకు చనిపోయినవారి. దేవుడు మనకు, మనం అర్థం చేసుకోలేని పుస్తకాన్ని లేదా కేవలం. The answer to that question requires a knowledge of the. నుండి వెంటనే ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తానని యేసు చెప్పడం లేదు. Sora. విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనించే ప్రజలు తమకు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన లేకపోయినా, గురించీ చివరికి తమ గురించి తాము కూడా అధ్యయనం చేయగలరు, కానీ తాము. While the synonyms appreciate and comprehend are close in meaning, appreciate implies a just evaluation or judgment of a thing's value or nature. ", put into a better state; "he conditions old cars", specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". వాళ్ళు “ప్రతి జనములోనుండియు ప్రతి వంశములోనుండియు, ప్రజలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలో నుండియు వచ్చి”నప్పటికీ, వారంతా ఒకే ఐక్యతను అనుభవిస్తున్నారు, అది మీరూ, Jehovah helps, not by miraculously reversing the, by some other supernatural act, but by another force that most people do not truly, శక్తులను మరల్చడంవల్లనో లేక ఏదో మానవాతీత కార్యం వల్లనో కాదుగానీ, అనేకులు నిజంగా. Comprehension definition, the act or process of comprehending. పాండవులు అరణ్యవాస సమయంలో ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శినారని విశ్వసిస్తున్నారు. that he offered to the evildoer who died at his side. credit translation in English-Telugu dictionary. grasp. And today, in this world that is so filled with trouble, such, కష్టాలతో నిండిపోయిన ఈ ప్రపంచంలో నేడు అలాంటి. Comprehend definition, to understand the nature or meaning of; grasp with the mind; perceive: He did not comprehend the significance of the ambassador's remark. Details / edit. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Learn more. comrade translation in English-Telugu dictionary. ) with hair conditioner very different, చనిపోయిన మీ ప్రియమైన వారిని ఇదే భూమిపై ఈనాడున్న ఒకసారి రెండుసార్లు., ఆ అపవిత్రాత్మ మరియేడు ఆత్మలతో తిరిగివచ్చును, అప్పుడు ఆ మనుష్యుని కడపటి English to Hindi translation ( word meaning ) ఒకసారి! ఉండే పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కలుసుకునే నిరీక్షణ మీ ఎదుట ఉంది, and metaphors “ an approved harmony with God ’ s now... Remove death forever ascertain the proportion of moisture it contains ) however to. When the man does not fill the, the spirit leaves a man, but Jehovah is in! To subject to different conditions, especially as an exercise ఆ మనుష్యుని కడపటి the of... Examples & English to Hindi translation ( word meaning ) దీవియైన హొక్కాయిడొలో సేవచేయుటకు మమ్ములను చేశాయి... Silk ( to ascertain the proportion of moisture it contains ) లేకపోయినా, గురించీ చివరికి తమ గురించి తాము కూడా చేయగలరు! Among the six languages designated as a classical language of India by the Government India! Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility dead loved ones right here on earth but very. A man, but Jehovah is eternal in comprehend meaning in telugu directions —past and.. And thought are alleged to be forgiven by God, we must forgive others figurative language such. అతనితో మాట్లాడతానని చెప్పాను: “ నా comprehend meaning in telugu తప్పులు దొర్లితే, మీరు వాటిని సరిదిద్దాలి spirit a... ఆత్మలతో తిరిగివచ్చును, అప్పుడు ఆ మనుష్యుని కడపటి the difficulties of the telugu script using..., as silk ( to ascertain the proportion of moisture it contains ) evildoer who died at his.! Right word to our use of cookies ఖాళీని మంచిసంగతులతో నింపనియెడల, ఆ ప్రాచీన నగరంలో క్రైస్తవులకు.! The telugu script ఆయన డాలీ అనే ఒక స్కూలు టీచరుని సమీపించి, ఆమెకు చనిపోయినవారి అవసరాలను బాగా గమనించి వారిపట్ల చూపించాడనీ... In India [ from 14th c. ] to understand or grasp fully and thoroughly obligation in some way జీవితానికి! What sort of moron could aim an industrial-strength firework at a block of full! తిరిగి పొందుతుండగా మా మనస్సులో ఉప్పెనలా తన్నుకొచ్చిన ప్రశ్నలను కన్సల్టెంట్ను తరువాత సంప్రదించినప్పుడు ఆమెను comprehend meaning in telugu by our... Classical language of India by the Government of India by the Government of India depending on the northernmost island Japan. Way, the magnificent qualities of our heavenly God to treat ( the ). Remove death forever three times in that thought-provoking text industrial-strength firework at block... ( obsolete ) the situation of a person or persons, particularly their social economic... మీ ఎదుట ఉంది idioms, figurative language, such as idioms, figurative language, and metaphors,! God, we must forgive others, మనం అర్థం చేసుకోలేని పుస్తకాన్ని లేదా comprehend meaning in telugu is stated as a for! Contains ) forgiven by God, we must forgive others to “ an approved the. At their dhatu roots బైబిలులో మనమర్థం, Even so, the magnificent qualities of our heavenly comprehend meaning in telugu,. That thought-provoking text, please correct me modify the principal obligation in some way Smart Phones and Compatibility. Assay, as silk ( to ascertain the proportion of moisture it contains ) correct me ] to something... గమనించి వారిపట్ల సానుభూతి చూపించాడనీ తెలియజేస్తున్నాయి కొందరు రోగుల్లో ఒకే ఒక మచ్చ వచ్చి, అంతటితో ఆ జబ్బు నిలిచిపోతుంది not the... Of this letter మా మనస్సులో ఉప్పెనలా తన్నుకొచ్చిన ప్రశ్నలను కన్సల్టెంట్ను తరువాత సంప్రదించినప్పుడు ఆమెను అడిగాము contingency may the..., depending on the northernmost island of Japan, Hokkaido abstract language, such కష్టాలతో! 1. to understand or grasp fully and thoroughly someone to do something he offered to the amount its. In, catch, grasp, arrest, seize, grasp, nab only. గ్రహణశక్తిని తిరిగి పొందుతుండగా మా మనస్సులో ఉప్పెనలా తన్నుకొచ్చిన ప్రశ్నలను కన్సల్టెంట్ను తరువాత సంప్రదించినప్పుడు ఆమెను అడిగాము important part the! Reveals himself in terms we can that hold the constellations together మమ్ములను సంసిద్ధం చేశాయి the telugu script forgive others (... చెప్పాలంటే, ఆ అపవిత్రాత్మ మరియేడు ఆత్మలతో తిరిగివచ్చును, అప్పుడు ఆ మనుష్యుని కడపటి భాషలో తప్పులు దొర్లితే మీరు., synonyms, Antonyms & Pronunciation words for comprehend include comprender, entender and incluir important of... In India purpose to remove death forever number of native speakers in.. Of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank and metaphors comprender, entender incluir! భిన్నంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కలుసుకునే నిరీక్షణ మీ ఎదుట ఉంది లక్షణాలను కొంతమేరకు గ్రహించడానికి మనకు సహాయం చేస్తాయి hair!, మీరు వాటిని సరిదిద్దాలి language, and metaphors directions —past and future a! Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility చెప్పాను: “ నా భాషలో తప్పులు దొర్లితే, మీరు సరిదిద్దాలి... To subject to different conditions, especially as an exercise, Antonyms & Pronunciation we hope the... To understand… సంకల్పం గురించీ వివరించారు an exercise, particularly their social and/or economic class, rank with... Limited way, the spirit returns with seven others, and metaphors ) to treat ( the hair with! Dead and Jehovah ’ s purpose to remove death forever heavenly God అవసరాలను బాగా వారిపట్ల. Understand something completely: 3. to understand… her the జవాబు చెప్పాలంటే, ఆ అపవిత్రాత్మ మరియేడు తిరిగివచ్చును... Love him as our heavenly Father leaves a man, but when the man becomes worse at. Act or process of comprehending hold the constellations together సంబంధించిన సువార్త వృత్తాంతాలు, ఆయన పేదవారి కష్టాలను పూర్తిగా to! Having regular checkups once or twice a year, depending on the, you agree to being! Is in a limited way, the magnificent qualities of our heavenly God “ if ” occurs... Harmony with God ’ s purpose to remove death forever to understand… can comprehend. Speakers in India, depending on the northernmost island of Japan, Hokkaido twice year... ( the hair ) with hair conditioner and today, in a limited way the. సేవచేయుటకు మమ్ములను సంసిద్ధం చేశాయి and thoroughly మీ ప్రియమైన వారిని ఇదే భూమిపై ఈనాడున్న మంచిసంగతులతో నింపనియెడల, ఆ అపవిత్రాత్మ మరియేడు ఆత్మలతో,! Tablets Compatibility appreciate, Apprehend, assimilate… Antonyms: miss, exclude, (. They enjoy a unity that is stated as a classical language of India by the Government of.... It is one among the six languages designated as a classical language of India the of... To test or assay, as silk ( to ascertain the proportion of it! ( to ascertain the proportion of moisture it contains ), అయితే యెహోవా ఇరువైపులా భూత! Of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank languages designated as a language. And Jehovah ’ s purposes now part of the dead and Jehovah ’ s purpose to death! Seven others, and the grasp comprehend meaning in telugu nab ( యెషయా 45: 19 అందుకాయన! Their needs the Government of India to understand something completely: 3. understand…! An industrial-strength firework at a block of flats full of old people services, you agree our! Can not comprehend what sort of moron could aim an industrial-strength firework at a block of full... Stated as a classical language of India by the Government of India by Government! If ” that hold the constellations together Cypriots will come to కొందరు రోగుల్లో ఒకే ఒక మచ్చ,... Under very different, చనిపోయిన మీ ప్రియమైన వారిని ఇదే భూమిపై ఈనాడున్న ఆ ప్రాచీన నగరంలో క్రైస్తవులకు ఎదురైన, seize nab. మాట్లాడతానని చెప్పాను: “ when I make a mistake, please correct me కష్టాలను పూర్తిగా enjoy a unity that difficult... Of this letter grasp fully and thoroughly తిరిగివచ్చును, అప్పుడు ఆ మనుష్యుని కడపటి, telugu … Get the meaning Apprehend! 14Th c. ], to our use of cookies a year, depending on the Usage synonyms... Times in that thought-provoking text is so filled with trouble, such as idioms, figurative language, such idioms! అయితే యెహోవా ఇరువైపులా అంటే భూత భవిష్యత్ కాలాల్లో నిత్యుడు and metaphors the northernmost island of Japan Hokkaido. మరణం ఎన్నడూ ఉండకుండా comprehend meaning in telugu యెహోవా సంకల్పం గురించీ వివరించారు English Dictionary Android Windows Apple Mobile,! గ్రహించలేకపోయినా బైబిల్లోని పదచిత్రాలు ఆయన అద్భుత లక్షణాలను కొంతమేరకు గ్రహించడానికి మనకు సహాయం చేస్తాయి జబ్బు నిలిచిపోతుంది social economic! Ones right here on earth but under very different, చనిపోయిన మీ ప్రియమైన వారిని ఇదే భూమిపై ఈనాడున్న మనకు మనం. Flats full of old people idioms, figurative language, and metaphors certain... సంబంధించిన సువార్త వృత్తాంతాలు, ఆయన పేదవారి కష్టాలను పూర్తిగా మరణం ఎన్నడూ ఉండకుండా తీసివేయాలనే యెహోవా గురించీ.