1 1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รับมอบอุปกรณ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์ จาก
Lieutenant Colonel Nick Beumer รองผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทย
เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับห้อง Interactive & Smart Classroom for SMART Air Cadets
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

1 2

5 3

PRN 3791