1

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการชุมนุมนายเรืออากาศ
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ 752 โรงเรียนนายเรืออากาศ จำนวน 100,000 บาท
แก่ พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ รองประธานกรรมการ มูลนิธิ 752 โรงเรียนนายเรืออากาศ
และมอบเงินสนับสนุนโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน 50,000 บาท
แก่ พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ
ในการนี้ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

 

2 1

 

2 2