1

     พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ รุ่นที่
69 และมอบธงประจำกองพันที่ 1
ให้แก่ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ขึ้นเหล่าเป็น นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1
โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กล่าวรายงาน
ในการนี้มี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

 

4

6 2

9 1