1 1

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
พลตรี ชำนาญ ช้างสาต ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
สำหรับผู้บริหารการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่
8
ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี พลอากาศตรี พงสันต์ ทองโต รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นำคณะสักการะบุพการีทหารอากาศ พร้อมกันนี้ พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บรรยายสรุป
และเยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อการวิจัย, Flight SIM ,
นวัตกรรมดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano Satellite)
และอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ (M Solar-X UAV)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

2 1

6 8

6 9