21

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ส่งมอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด -
19 (น้องถาดหลุม)
เพื่อลำเลียงอาหาร ยา เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ติดเชื้อ โควิด -19 ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์
ให้แก่ พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน

เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (
1)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 

22

23

24