1 1

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2565
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วย เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565

2

4 1

4 2

4 3