» ผู้บังคับบัญชา

 

 Narong resizeimage

    พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พลอากาศตรี ชาติชาย คงเจริญสุข

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

jukkrit 

  พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช