» ผู้บังคับบัญชา

 

 Narong resizeimage

    พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 Tatchai

พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

pongson 1   

พลอากาศตรี พงศ์สันต์  ทองโต

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

jukkrit 

  พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช