- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างจุดรวบรวมขยะ ณ รร.นนก.(มวกเหล็ก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขนย้าย

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดโครงแป้นบาสเกตบอล แบบไฮโดรลิค จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่สอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. (ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี ๖๖(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง
อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตัั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง
อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
 (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)