ประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รร.นนก.(มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รร.นนก.(มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร รร.นนก.(มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคาร รร.นนก.มวกเหล็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง
อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)