ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปหล่อจำลอง จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี จำนวน 1 ที่ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุม่านและวัสดุบังแสงแนวตั้ง พร้อมติดตั้ง ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ฝั่งบ้านพักอาศัย ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ฝั่งที่ทำงาน ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกลือบริสุทธิ์ (เกลือล้างเรซิ่น) ในการผลิตนํ้าอ่อนที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันอันตราย (GUARD RAIL) ถนน ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์แบบขึ้น-ลง ทางดิ่ง พร้อมพัฒนาออกแบบทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบ Fully autonomous และการจ้างเหมาการฝึกการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างและติดตั้งระบบอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ M-Solar X โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รร.นนก.(มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโครงแป้นบาสเกตบอล แบบไฮดรอลิค โดยวิธีคัดเลือก(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร รร.นนก.(มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ฝั่งที่ทำงาน ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566)