เผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๗(ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดโครงแป้นบาสเกตบอล แบบไฮโดรลิค จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่สอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. (ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี๖๖(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง
อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖)