IMG 8308

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พันตรี 
Mark Hughes และ พันตรี Jamie Steele
นายทหารประสานงานด้านการศึกษาทางทหาร กองทัพออสเตรเลีย ในโอกาสเยือนประเทศไทย
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

 

IMG 8294

 

IMG 8232