0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก บุญลัพธ์  มาภักดี หัวหน้ากองกำลังพล
กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๗
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

 

1

 

3

 

5