433069
 

พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ
รักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช /
ผู้บังคับการกรมหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก 904 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยข้าราชการ
และนักเรียนนายเรืออากาศ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบริจาคโลหิตให้กับภาควิชาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน
ยินดีและเต็มใจเสียสละโลหิตของตน เพื่อยังชีวิตให้ผู้อื่น
ณ สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

 

S 2261020 S 2261026
S 2261027 S 69525507