1 1

พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร

แด่พระนวกะ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 65 จำนวน 64 รูป
ที่ศึกษาปฏิบัติธรรม ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

 

4 2 5
IMG 2644 IMG 2657