1 4

พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา "ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช"
ประกอบด้วย ธงประจำตำแหน่ง และคฑาประจำตำแหน่ง ให้แก่
พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ท่านใหม่)
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ ลานอเนกประสงค์ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

1 1 2 1
2 2 IMG 2851