1

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหน้า
เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 (
COVID-19) จาก นายอรรษฎา พุทธปวรางกูร
กรรมการบริษัท Advance Power-Tech Center Co.,Ltd. และส่งมอบต่อให้กับ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ณ ห้องรับรอง (1) กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

IMG 3077