1

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รับฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2563 ผ่านทาง
IPTV ของกองทัพอากาศ
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ร่วมรับฟังสารฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ ของกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

20594

20635

20636