1 1

 

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่
(Big Cleaning)
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน
และพื้นที่รับผิดชอบภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 

2 3

DSC 4868

DSC 5010