1

 

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

2 1

3 1

5 14

3 2