1

 

พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ ประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุมนายเรืออากาศ รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาลที่มีชื่อว่า “น้องถาดหลุม” จำนวน 10 ตัว จาก พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และมอบหมายให้ชุมนุมนายเรืออากาศในแต่ละกองบิน เป็นตัวแทนของชุมนุมนายเรืออากาศ นำหุ่นยนต์ไปมอบให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งของกองบินแต่ละกองบิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมนายเรืออากาศที่มุ่งหวังทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมนุมนายเรืออากาศ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

รายชื่อหน่วยงานทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ชุมนุมนายเรืออากาศในแต่ละกองบิน นำหุ่นยนต์ไปมอบให้

บน.1      โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

บน.2      รพ.อานันทมหิดล

บน.4      รพ.ตาคลี

บน.5      สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บน.7      ร.พ.ท่าโรงช้าง

บน.21    สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บน.23    รพ.อุดรธานี

บน.41    รพ.มหาราช นครเชียงใหม่

บน.46    รพ.พุทธชินราช

บน.56    รพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

..น้องถาดหลุม..เป็นผลผลิตเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต COVID19 ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่รวมพลังนักวิจัย

จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, กรมช่างอากาศ, กรมสื่อสารทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเน้นความร่วมมือ ตามแนวนโยบาย ของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่การแพทย์ เพื่อการต้านวิกฤต

 

2 1

2 2

3