592726

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้นำคณะข้าราชการและนักเรียนนายเรืออากาศ

กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ประกอบพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา” ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

592727592729592732592734