1

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
5