1

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

มอบรางวัลให้กับทีมที่ผ่านการแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ในระดับมัธยมศึกษา"Royal Thai Air Force junior CTF 2020" รอบรองชนะเลิศ

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ดังนี้

อันดับ 1 ทีม มาม่าต้มยำกุ้งน้ำใส โรงเรียนกำเนิดวิทย์

อันดับ 2 ทีม amateur โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

อันดับ 3 ทีม Goose โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อันดับ 4 ทีม whoami โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 5 ทีม GermO โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 6 ทีม nicetong 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 7 ทีม Tk Tect Tips โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อันดับ 8 ทีม 7305 Robotix โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อันดับ 9 ทีม เหนียวไก่ โรงเรียนแสงทองวิทยา

อันดับ 10 ทีม ขอ Code แบบเบิ้มๆ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

อันดับ 11 ทีม พรุ่งนี้กี่โมงวะ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

อันดับ 12 ทีม RS-pwk11 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

หมายเหตุ โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบอันดับที่ 1- 6 จะต้องไปแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศ

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63

 

สามารถติดตามชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่ 23 ส.ค.63 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2

3

  พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบรางวัลให้กับทีมที่ผ่านการแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับมัธยมศึกษา"Royal Thai Air Force junior CTF 2020" รอบรองชนะเลิศ

ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ดังนี้

อันดับ 1 ทีม มาม่าต้มยำกุ้งน้ำใส โรงเรียนกำเนิดวิทย์

อันดับ 2 ทีม amateur โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

อันดับ 3 ทีม Goose โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อันดับ 4 ทีม whoami โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 5 ทีม GermO โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 6 ทีม nicetong 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 7 ทีม Tk Tect Tips โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อันดับ 8 ทีม 7305 Robotix โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อันดับ 9 ทีม เหนียวไก่ โรงเรียนแสงทองวิทยา

อันดับ 10 ทีม ขอ Code แบบเบิ้มๆ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

อันดับ 11 ทีม พรุ่งนี้กี่โมงวะ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

อันดับ 12 ทีม RS-pwk11 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

หมายเหตุ โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบอันดับที่ 1- 6 จะต้องไปแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศ

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63

     สามารถติดตามชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่ 23 ส.ค.63 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช