1

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พร้อมด้วย พลอากาศตรี พงศ์สันต์ ทองโต

ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ พันเอก สตีเว่น ฟอร์มิอาตี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลียและ พันตรี มาร์ค ฮิวส์

นายทหารประสานความร่วมมือด้านการศึกษา

(Defence Cooperation Education Officer) (DCEO) กลาโหมออสเตรเลีย

ในโอกาสนี้ได้มอบถ้วยรางวัล

พลเอกสายหยุด เกิดผล (The General Saiyud Kerdphol Trophy 2019)

ให้กับผู้ที่ทำคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเด่น ประจำปี 2562

ซึ่งได้ทำการสอบขณะกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเตรียมทหาร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในปีสุดท้าย โดยมีนักเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนของกองทัพอากาศจำนวน 3 นาย ได้รับรางวัล ดังนี้

นักเรียนนายเรืออากาศ ณัชวรเทพ อุดทาคาม รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัล

นักเรียนนายเรืออากาศ ศรัณยู จารุชาต รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3

นักเรียนนายเรืออากาศ ฮาริษ สุวินัย รางวัลชมเชย

ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

2

3

4

5