1

พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ)

ในฐานะผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ท่านเก่า)

ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา "ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช"

ประกอบด้วย ธงประจำตำแหน่ง และคฑาประจำตำแหน่งให้แก่

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ท่านใหม่)

โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

DSC 6427DSC 6437DSC 6603