1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ตรวจเยี่ยมกิจการกองวิชาทหารโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ ว่านกระ ผู้อำนวยการกองวิชาทหารโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
ณ อาคารกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

2

3 1

DSC 6729