timeline 25631014 194530

 

พลอากาศตรี ชาติชาย คงเจริญสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1 - 4 ในการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา2563
และนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 5 ในการสอบประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ณ อาคารเรียน 2 กองการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

 

timeline 25631014 194531

timeline 25631014 194533

timeline 25631014 194534

timeline 25631014 194535