121525973 4836274079778844 4929415053771335608 o

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตรวจเยี่ยมกิจการ
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
ณ ห้องนภัศวิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2563

 

121372759 4836273959778856 5434888505608003277 o

121593951 4836274046445514 8382134798674499559 o

121572954 4836273739778878 6678035241237521937 o