121576950 4836655963073989 613700961210010635 o

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตรวจเยี่ยมกิจการกองพลศึกษา
โดยมี นาวาอากาศเอก ถิระพงศ์ ถาวรวงศ์ หัวหน้ากองพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
ณ อาคารกองพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2563

 

121500744 4836655993073986 3461532843439979648 o

121231189 4836656249740627 5507745308964165960 o

121500744 4836655993073986 3461532843439979648 o