61299

 

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก
904 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นผู้แทนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์
กับ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ ตลอดจนทาสีเสาโคมไฟในพื้นที่อุทยาน
ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 และสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อเตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และวัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

61303

61305

61308