1 1

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ตรวจเยี่ยมกิจการกองศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี พลอากาศตรีชาติชาย คงเจริญสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา
และ ข้าราชการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ได้สักการะรูปหล่อ พลอากาศเอกศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ฤทธาคนี รับฟังบรรยายสรุป
รวมถึงเยี่ยมชม
งานวิจัยด้านอวกาศและอากาศยานไร้คนขับ
งานวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ โควิด -
19 และการเรียนการสอนแบบ CDIO
ณ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

 

1 3

timeline 25631019 195251

timeline 25631019 195255