1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
และอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชในโอกาสพบปะสนทนารับฟังข้อคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (
1) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

3

4

6