2

 

     นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยกำลังพลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งมวกเหล็ก
โดยดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ที่ขึ้นรกข้างทาง พร้อมทั้งขุดลอกดินที่ขวางทางน้ำ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

 

38585

38587

S 3711017

S 3711020