1 1

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมีการรับฟังบรรยายสรุป และชมการแสดงนวัตกรรม ดาวเทียมขนาดเล็ก (
Nano Satellite),
อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ (M Solar-X UAV)
และหุ่นยนต์พยาบาลลดความเสี่ยงโควิด-19 แพทย์ - พยาบาล (น้องถาดหลุม)
พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนนายเรืออากาศ
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

4 3

5 1

5 5