1

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก และนักเรียนนายเรืออากาศ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีการมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ นายสมัคร  แก้วโนน (ลุงน้อย)
ที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง บ้านชำรุดทรุดโทรมยังชีพด้วยเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และ จัดกิจกรรมสันทนาการเขียนความฝันใส่ขวดโหลเพื่อสร้างฝัน แรงบันดาลใจ
รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนบ้านหลังเขา
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

235.05.17