1

 

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วย ภริยา 
คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ 
และนักเรียนนายเรืออากาศ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรออนไลน์
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 
และเป็นพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

361519