1

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พลอากาศตรี กฤษฎา สุพิชญ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา
และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

23

7

8