0

 

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พร้อมด้วย ภริยา คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ และนักเรียนนายเรืออากาศ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรณนภากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

1

2

7

9