1

กองทัพอากาศมาเลเซีย เยี่ยมชมกิจการ

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท ริชาร์ด อานัคเลลาคิ บิซิคูมาริน ฝ่ายเสนาธิการ ๑
ฝ่ายหลักสูตร ประจำกองบัญชาการยุทธศึกษา ฐานทัพอากาศ
Sendayan
พร้อมคณะกองทัพอากาศมาเลเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการตามโครงการแลกเปลี่ยน
การเยือนระหว่างกองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมีการรับฟังบรรยายสรุปกิจการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอวกาศและการทดสอบการสื่อสาร
ของดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano - Satellite)และการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ UAV
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

3

4625