1

 

 

วันคล้ายวันสถาปนา กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
ครบรอบ ๔๒ ปี

พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒) พร้อมด้วย
อดีตผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ร่วมประกอบพิธีศาสนาพิธีและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๒ ปี
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ในโอกาสนี้พลอากาศเอก วัฒนา ลับไพรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
(ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑) กล่าวให้โอวาท โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน์
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

 

 

2

10
21