0.1

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส.พระราชทาน มอบให้แก่
พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566

0

 

2

 

9