0

 

พิธีสวนสนามอำลาที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาที่ตั้ง
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ
วันพระราชทานชื่อโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ในการนี้ พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ รวมจำนวน ๑
,๑๖๙ คน เข้าร่วมพิธีฯ
เพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพัน ต่อสถาบันอันทรงเกียรติ 
ของชาวนายเรืออากาศที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน

รวมถึงเพื่อแสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และเป็นการให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนทหารอากาศทุกคน
ในการไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อีกทั้งยังเป็น

การขอความร่วมแรงร่วมใจ การสนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายที่ตั้งในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สง่างาม สมความภาคภูมิ
และจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศว่า
“เป็นวันสวนสนามอำลาที่ตั้งของตำนานแห่งดอนเมือง ที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ที่มวกเหล็ก”

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

9.1

 

13

 

16