1

 

พิธีปิดการฝึกภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคฤดูร้อน

ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๔๔ คน (ชัยพฤกษ์ ๖๕) โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีฯ

ในการนี้ นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒

ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

2

 

6.1

 

12