1 0

 

หน่วยมิตรประชาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

     พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมิตรประชา
และช่วยเหลือประชาชน โดยมีการมอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน กระปุกออมสิน
และกิจกรรมสร้างฝันสร้างแรงบันดาลใจจาก นักเรียนนายเรืออากาศ
ในการนี้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ณ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

2

 

5

 

16