0

มอบเงินสนับสนุนดอกป๊อปปี้ 2566

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบเงินสนับสนุนดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ประจำปี 2566
ให้แก่ คุณ ณฐา มุขศรี อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าจำหน่ายดอกป๊อปปี้
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมมอบเงินสนับสนุน
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (1) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โดยวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้)
เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร
ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศ

 

3.1

3