1

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พลตรี วิญญช์ วิจิตรวาทการ
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะ ในโอกาสประชาสัมพันธ์
การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "สืบสาน 
รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑) เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไชต์ https://rdpscc.rtarf.mi.th/relation.html


347906