1


ให้ความรู้เรื่องการดำรงชีพหรือการเอาตัวรอดในป่า
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบหมายให้ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และ กองร้อยทหารอากาศโยธินโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้ความรู้เรื่องการดำรงชีพหรือการเอาตัวรอดในป่า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพีระวิทยา เพื่อนำไปใช้ในการเข้าค่ายลูกเสือ
และเนตรนารี ณ โรงเรียนพีระวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


6

7


8