1

 

 

พลอากาศตรี ศักดิ์ชัย ธุรีวรรณ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๘๐ ของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๕ นาย
โดยมี พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมพิธีฯ
ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 
สำหรับหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน กำกับดูแลโดย กองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ ว่านกระ ผู้อำนวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้ดูแล
ร่วมกับศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมีดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

 

4.2

 

7

 

8